Bannier - CenturioNet

Inligting oor Centurion:
CenturioNet
.

CenturioNet

Ontwikkeling en huisves
webwerwe:
SuproNet
.

SuproNet

 

 

Een vlak op in struktuur

Vorige kategorie                           Volgende kategorie

Vorige/volgende kategorie

Soekenjin

 
 

Konsultasiedienste


 

Adverteer hier!

Advertensie

Advertensie

Die gebruik van hierdie Webwerf, die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko. SuproNet/BesigheidCenturion/CenturioNet is ook nie verantwoordelik vir die gehalte van al hierdie webwerwe nie aangesien sommige deur ander ontwerpers ontwikkel en in stand gehou word.

 

BesigheidCenturion
BesigheidCenturion Inskrywing - Entry
GRATIS insluiting in hierdie gids. Voorkeurplasing met logo ook beskikbaar teen billike prys.
Tel: (012) 653-2405

SUPROKON Bestuursdienste
SUPROKON Bestuursdienste www.suprokon.co.za
Suprokon Bestuurdienste lewer algemene bestuurs- en konsultasiedienste en fokus op marknavorsing (IT-bedryf) en projekbestuur met spesifieke vaardighede in ISO 9000, Internet, elektroniese handel en bestuur in die algemeen.
Tel: (012) 653-2405

.Qbcle Computing CC
.Qbcle Computing CC www.qbcle.com
Verskaffer van rekenaarprodukte en -dienste aan die privaat- en besigheidsmark rondom Pretoria.
Tel: 083-410-6005

Aliberti Business Solutions Bk
Aliberti Business Solutions Bk Geen - None
FinansiŽle DiensVerskaffer (makelaar) wat spesialiseer in risikodekking, beleggings, mediese fondse en korttermynversekering. Voortsetting van die lewensstandaard van die versekerde en sy afhanklikes/kollegas/sakevennote - by 'n onvoorsiene gebeurlikheid (dood, ongeskiktheid, trauma) of beplande gebeurlikheid (aftrede) is my spesialiteit. Sleutelwoord is "longivity"! Sakeversekering, aftrede- en boedelbeplanning, persoonlike belasting is dus die fokusareas van my praktyk.
Tel: (012) 653-0187

Bathusi Environmental Consulting
Bathusi Environmental Consulting Geen - None
Ons voorsien spesialisdienste vir die omgewingsbedryf, insluitende floristies, dierelewe, grondopnames, omgewingsaansoeke, ens.
Tel:

BEE Verification Agency CC
BEE Verification Agency CC www.beever.co.za
BEE Verification Agency doen SEB (BEE) bevestiging en SEB konsultasie vir besighede. BEE Verification Agency is 'n volle lid van ABVA en geakkrediteer/gelisensieer deur SANAS
Tel: 083-289-0276

Bluemeg Technologies
Bluemeg Technologies www.bluemeg.co.za
Pastel Accounting en Payroll konsultante. Ons spesialiseer in alle sagtewareverkope, opleiding, installasies, hulpverlening aan personeel rakende die Pastel programme, BIC verslae en hulp met betaalstate. Ons kan ook jou maatskappy se betaalstaat namens julle doen of hulp verleen aan julle Mneslike Hulpbronne departement. Ons bedien die hele Pretoria area.
Tel: 082-789-3929

Business Consulting SA
Business Consulting SA www.businessconsultingsa.com
Ons het verskeie winsgewende klein-, medium- en mikrobesighede te koop in Centurion en Pretoria.
Tel: 072-287-2828

Compassionate Leadership
Compassionate Leadership www.complead.co.za
Compassionate Leadership is 'n konsultasie- en toerustingsbesigheid wat deur sake-etes en dagseminare sakepersone toerus om gesonde werkverhoudinge te handhaaf. Die aanbieder se boek, wat die basis van die aanbiedinge vorm, word tans ook in die buiteland bemark.
Tel: (012) 546-5623

Dealchasers
Dealchasers www.dealchasers.co.za
Besigheidsmakelaar wat nie net besighede bemark nie, maar ook voornemende franchisors bystaan met hoe hulle hulle konsep kan verder neem.
Tel: (012) 654-0321

Delacon Planning
Delacon Planning www.delacon.co.za
Stadsbeplanning en wetskonsultante wat spesialiseer in hersonering, onderverdeling, vestiging van woongebiede, aansoeke vir toestemming vir gebruik en verteenwoordiging in die Munisipale Hof.
Tel: (012) 667-1993

Equal Career Services (Pty) Ltd
Equal Career Services (Pty) Ltd www.equalcareers.co.za
Jou beleggingsvennoot. As jou besigheidsvennoot kan Equal Career Services jou bystaan met oplossings wat sal verseker dat jou beleggings 'n opbrengs lewer. Ons is entoesiasties oor die verbetering van besigheidsoplossings. Ons produkte en dienste is ontwerp om werkverrigting te verbeter en daardeur winsgewendheid te verhoog. Ons span bestaan uit mense met praktiese besigheidsondervinding en is uitgekies vir menslike en operasionele ontwikkeling in die vervaardiging- en kleinhandelomgewing.
Tel: (012) 664-7301

Gerhard Combrinck & Associates
Gerhard Combrinck & Associates www.investment-finance.com
Gerhard Combrinck & Associates is 'n verskaffer van gespesialiseerde finansierings-, besigheidsbeleggings- en besigheidskonsultasiedienste. Ons fokus op klein- tot mediumgrootte besighede in Suid-Afrika en die res van Afrika. Ons ondervinding in die areas van nuwe sake-ondernemings, besigheidsplanontwikkeling, leningsfinansiering, besigheidskonsultasies, strategie-ontwikkeling en fasilitering - namens plaaaslike en internasionale maatskappye - onderskei ons as 'n diensverskaffer van formaat.
Tel: (012) 998-4864

Global Solutions & Resources (GSR)
Global Solutions & Resources (GSR) www.gsr.co.za
Global Solutions & Resources (GSR) verskaf 'n wye reeks konsultasiedienste en -produkte, insluitende bestuurskonsultasie, plasingsdienste en opleiding en ontwikkeling. Hierdie dienste word plaaslik en buitelands verskaf in ooreenstemming met internasionale beste praktyk. Ons spesialiseer in prestasieverbetering in beide tegnologie en mense. Ons fokus op menslike hulpbronne (MH, "HR"), IT en kommunikasietegnologie (KT, "CT")
Tel: (011) 802-3436

Greener Habits
Greener Habits www.greenerhabits.co.za
Bied 'n konsultasiediens wat ons kliente water en energie bespaar en help ook met opstel van herwiningsprojekte. Ons installeer ook groentetuine by huise en help met instandhouding van die tuine.
Tel: 082-921-5445

HUCAM (Pty) Ltd
HUCAM (Pty) Ltd www.hucam.co.za
Fasilitering en advisering aan Klein - mediumgrootte organisaies t.o.v. optimale benutting van menslike hulpbronne tot voordeel van die besigheid. Effektiwiteitstudies en "Investors in People" Assesserings. Bestuursmentorskapprogramme, en vrouens-in-besigheidstudies.
Tel: (012) 665-5551

i2i Groep
i2i Groep www.i2i.co.za
Die i2i Groep bied 'n eenstop I.T. diens aan alle besighede in Centurion en Pretoria. Kom ons hanteer jou I.T.
Tel: (012) 664-5904

Indus Consulting (Pty) Ltd
Indus Consulting (Pty) Ltd www.indus.co.za
Konsultasiedienste aan klein besighede en bedryfsregondernemings ('franchises')
Tel: 082-455-5224

ITO Focus International
ITO Focus International www.itofocus.co.za
ITO Focus International is 'n unieke Suid-Afrikaanse SEB maatskappy wat spesialiseer in die implementering van mens-besigheid-oplossings deur geÔntegreerde konsultasieprosesse en 'n wye reeks opleidings-, opvoedings- en ontwikkelingsprogramme. Met ons internasionale teenwoordigheid en doelgemaakte oplossings, kom na ons vir al jou menslike hulpbronne behoeftes.
Tel: 0861-486-486

MedKonsult (Pty) Ltd
MedKonsult (Pty) Ltd www.medkonsult.co.za
Medikonsult is 'n spesialis op die gebied van bemarking van mediese skemas en raadgewing m.b.t. gesondheidsorg. Dit is gestig om te voldoen aan die behoeftes van die gesondheidsorgmakelaar deur die beste gesondheidsorgprodukte te lewer om aan die behoeftes van hulle kliŽnte te voldoen en terselfdertyd 'n verbeterde kliŽntediens te lewer. Medkonsult styg uit bo die norm en is in staat om aan gesondheidsorgmakelaars, verskaffers van gesondheidsorgprodukte en hulle lede 'n kombinasie van belonings te bied wat toegepas word tot voordeel van alle gemeenskappe.
Tel: (012) 664-6470

New Opportunities Consulting
New Opportunities Consulting Geen - None
New Opportunities Consulting lewer konsultasiedienste in die volgende areas: Korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprogramme, Werknemershulpprogramme, Werksverlieshantering, besigheidsverandering (transformasie), implementering van sosiale en arbeidsplanne, SEB (BEE) konsultasie
Tel: 083-289-0276

People Development Specialists (PDS)
People Development Specialists (PDS) Geen - None
Professionele Menslike Hulpbronbestuur & Salarisbestuur vir klein en medium organisasies.
Tel: 082-924-2534

Personnel Enrichment Services
Personnel Enrichment Services Geen - None
Ek sal waarde voeg by u besigheid deur die volgende programme te fasiliteer: Werknemer hulpprogram, lewensvaardighede-opleiding, vigsprogram en -beleid, sosiale investering. 'n Luuksheid sÍ u? Net as u geen personeel in diens het nie!
Tel: 079-525-3863

Rall Besigheidkonsultasie BK
Rall Besigheidkonsultasie BK www.e-taxcalc.co.za
Belastingkonsultasie, Rekeningkundige Dienste & Pastel Handelaar
Tel: (012) 654-0150

R-e-volution
R-e-volution www.r-e-volution.co.za
Ontwikkeling en implementering van planne, aksies en werkswyses om maatskappye te help om meer winsgewend te wees. Ons fokus op sake-strategie, bedryfsverbetering en strategiese aankope. Ons roem onsself daarop dat ons meetbare waarde toevoeg. Ten einde die impak te bewerkstellig werk ons ten nouste met ons kliente saam ten einde die bedryfsprobleme en -geleenthede vir verbeteringe vanuit hulle perspektief te verstaan. Ons werk met kliente begin dus met 'n analise, alvorens 'n toepaslike bloudruk vir verbetering ontwikkel word. Hierdie bloudruk word dan, na goedkeuring van ons klient, implementeer. Ons werk regoor Suid-Afrika in enige maatskappy, ongeag grootte, en is nie industrie-gebonde nie.
Tel: (012) 667-2795

SATaxHelp
SATaxHelp sataxhelp.co.za
Belastingkonsultante
Tel: (012) 654-0150

Specialized Help for Industries & People
Specialized Help for Industries & People www.ship-online.net
Beroepsgesondheid, beroepsveiligheid, omgewingskonsultante, en opleidingspesialiste. BeroepshigiŽne stress-bepalings soos geraas, verligting, hittestress, ventilasie, termiese gemak, bakterieŽ in stelsels, waterbesoedeling, lugbesoedeling, e.a..
Tel: (012) 654-3090

SuproNet
SuproNet www.supronet.co.za
SuproNet verskaf dienste op die gebied van webontwerp, ontwikkeling, huisves, onderhoud en bemarking van webwerwe en verskaf ook raad oor bogenoemde aspekte. KliŽnte in die Centurion-omgewing se webwerwe word bemark deur gebruik te maak van twee portale wat op Centurion fokus naamlik CenturioNet (Ďn webwerf met algemene inligting oor Centurion) en BesigheidCenturion (Ďn webwerf wat fokus op besigheid in Centurion)
Tel: (012) 653-2405

The BEE Registry
The BEE Registry www.beeregistry.org.za
The BEE Registry is 'n webportaal wat lede 'n gesamentlike werkruimte bied om hulle SEB-profiel (Swart Ekonomies Bemagtiging-Profiel) aktief te bestuur en lede se kliŽnte en potensiŽle kliŽnte in staat te stel om hulle SEB status te bevestig. Daarby bied ons 'n konsultasiediens aan organisasies wat SEB gesertifiseer wil word.
Tel: (011) 974-0777

Thusanang Consulting
Thusanang Consulting Geen - None
Opstel en nagaan van besigheids- en bemarkingsplanne. Doen van besigheidswaardasies, identifisering en ontleding van besigheidsgeleenthede en fasilitering van befondsing van nuwe en bestaande besighede.
Tel: 082-496-2652

Tlholego Business Consultants
Tlholego Business Consultants www.tlholego.co.za
Tlholego Business Consultants is 'n leidende besigheidsbestuur en -konsultasie firma in swart besit. Ons spesialiseer in die skep van unieke oplossings vir bestuur van menslike hulpbronne, opleiding en besigheidsontwikkeling.
Tel: (012) 643-1404

Watermans Chartered Accountants
Watermans Chartered Accountants Geen - None
Ons bied persoonlike finansiŽle raad, oudits, rekeningkundige dienste, belastingdienste en sekretariŽle dienste. Ons streef na professionaliteit en gehalte.
Tel: (011) 315-3700

Xarix Financial Services
Xarix Financial Services www.xarix.za.net
Xarix Financial Services het ten doel om klein tot medium groote besighede te voorsien van Rekenkundige dienste, belasting advies, lone of boekhouding.
Tel: (012) 997-2954

xpedia
xpedia www.xpedia.co.za
xpedia it - IT dienste en produkte, insluitend betaalrolapplikasie en dienste, konsultasie dienste vir finansiŽle, menslike hulpbronstelsels (HR) en betaalrolstelsels asook kantooroplossings en nog meerÖ
Tel: (012) 667-2970

 

 

Nie gevind waarna u gesoek het nie?

Probeer ook die volgende:

  1. Alternatiewe kategorieŽ verwant aan hierdie kategorie:
  2. Ons soekenjin om deur die hele BesigheidCenturion of selfs CenturioNet en SuproNet te soek.
  3. Die ďOpen Directory ProjectĒ se besigheidsgids vir Gauteng, Suid-Afrika

 

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

[BesigheidCenturion]

Jy
is
hierEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlak Volgende bladsy op hierdie vlak

[Besigheidsgids] [Gids: Beskrywing] [Gids: Inskrywing] [Georganiseerde Besigheid] [Ekonomiese Data] [Besigheids- geleenthede] [Terugvoer] [Kopiereg]

<Vorige kategorie ē  Volgende kategorie>

 

Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
Ďn afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Alle regte voorbehou.

 

 

Rand - onder