Bannier - CenturioNet

 

 

Een vlak op in struktuur

 

Soekenjin

 
 

Gids: Beskrywing

Hierdie bladsy verskaf beskrywings van die kategorieë in hierdie gids. Klik op “Beskrywing” om die beskrywing van die kategorie te sien. Die lys kan ook gebruik word om na die gids te gaan deur op die naam van die kategorie te klik.

Klik op die naam om na die bladsy met lys van besighede te gaan

Klik op “Beskrywing” vir ‘n beskrywing van die kategorie

Advertering

Beskrywing

Akkommodasie (sien Reis en Verblyf)

Beskrywing

Apteke (sien Gesondheid)

Beskrywing

Bemarking

Beskrywing

Besigheidsdienste

Beskrywing

Bestuur

Beskrywing

Boekhouding (sien Rekeningkundig)

Beskrywing

Boeke en Publikasies

Beskrywing

Bosbou (sien Landbou en Bosbou)

Beskrywing

Bou, Konstruksie en Onderhoud

Beskrywing

CDs, DVDs en Video (musiek en video) (sien Musiek)

Beskrywing

Drukwerk

Beskrywing

Eetplekke (sien Kos en Verwante Produkte)

Beskrywing

Eiendom

Beskrywing

Elektriese Produkte (verbruikers)(sien Huis en Tuin)

Beskrywing

Elektroniese Produkte (verbruikers)

Beskrywing

Energie (insluitende Elektrisiteit, Gas, Olie en Steenkool)

Beskrywing

Finansiële Dienste

Beskrywing

Fotografie

Beskrywing

Gastehuise (sien Reis en Verblyf)

Beskrywing

Gereedskap (sien Huis- en Tuin of Bou, Konstruksie en Onderhoud)

Beskrywing (HT)
Beskrywing (BKO)

Gesondheid

Beskrywing

Hospitale, Klinieke en Hospitium (sien Gesondheid)

Beskrywing

Hotelle (sien Reis en Verblyf)

Beskrywing

Huis en Tuin

Beskrywing

Inligtingstegnologie (IT) (insluitende Rekenaars en Internet)

Beskrywing

Internet (sien Inligtingstegnologie (IT))

Beskrywing

Invoer en Uitvoer (sien Vervoer)

Beskrywing

Kameras (sien Fotografie)

Beskrywing

Kantoorprodukte

Beskrywing

Kleinhandel (nie kleinhandelaars nie)

Beskrywing

Klere

Beskrywing

Kliëntediens

Beskrywing

Konstruksie (sien Bou, Konstruksie en Onderhoud)

Beskrywing

Konsultasiedienste

Beskrywing

Kos en Verwante Produkte

Beskrywing

Kuns en Vermaak

Beskrywing

Kunstenaars (sien Kuns en Vermaak)

Beskrywing

Landbou en Bosbou

Beskrywing

Mediese Dokters (sien Gesondheid)

Beskrywing

Menslike Hulpbronne

Beskrywing

Meubels (sien Huis en Tuin)

Beskrywing

Motors en Motorhandelaars (sien Voertuie)

Beskrywing

Musiek

Beskrywing

Mynbou en Boorwerk (insluitende Eksplorasie)

Beskrywing

Omgewing en Veiligheid

Beskrywing

Oudio-Visuele Toerusting (sien Elektroniese Toerusting of Fotografie)

Beskrywing (ET)
Beskrywing (F)

Produksie (sien Vervaardiging)

Beskrywing

Publikasie/Publisering (sien Uitgewery)

Beskrywing

Reg

Beskrywing

Reis en Verblyf

Beskrywing

Rekenaars (sien Inligtingstegnologie (IT))

Beskrywing

Rekeningkundig

Beskrywing

Restourante (sien Kos en Verwante Produkte)

Beskrywing

Sekerheid

Beskrywing

Sekuriteit (sien Sekerheid)

Beskrywing

Skryfbehoeftes (sien Kantoorprodukte)

Beskrywing

Speelgoed en Speletjies

Beskrywing

Sport

Beskrywing

Tandartse (sien Gesondheid)

Beskrywing

Teater (sien Kuns en Vermaak)

Beskrywing

Telekommunikasie

Beskrywing

Transport (sien Vervoer)

Beskrywing

Troeteldiere

Beskrywing

Tuin (sien Huis en Tuin)

Beskrywing

Uitgewery

Beskrywing

Veiligheid (sien Sekerheid)

Beskrywing

Verblyf (sien Reis en Verblyf)

Beskrywing

Vermaak (sien Kuns en Vermaak)

Beskrywing

Verpakking (sien Vervoer)

Beskrywing

Versekering

Beskrywing

Vervaardiging (insluitende Fabriekswese)

Beskrywing

Vervoer (insluitende Verspreiding, In-en Uitvoer, Verpakking, Berging en Pakhuise)

Beskrywing

Voertuie

Beskrywing

Ander (pas nie in enige van bogenoemde kategorieë nie)

Beskrywing

Na bo

Vir algemene inligting oor Centurion,
besoek CenturioNet.

CenturioNet

 


Sluit besigheid in by die gids - klik hier

 

Vir inligting oor ontwikkeling en huisves van webwerwe, besoek SuproNet.

SuproNet

 

Adverteer hier!

 

 

Beskrywing van Kategorieë

Hierdie kategorieë is afgelei van die kategorieë wat gebruik word in die “Business” kategorie van die “Open Directory Project” (ODP). Ons het die name en beskrywings vrylik vertaal vir Afrikaanse gebruik. Voorlopig sal ons nie verdere subkategorieë gebruik nie maar die benadering mag verander indien die aantal en verskeidenheid van besighede binne ‘n kategorie dit regverdig.

Let daarop dat ons nie die hele struktuur van die ODP gebruik nie maar slegs die “Besigheid” subkategorie plus sekere byvoegings. Inligting oor Centurion organisasies wat in ander kategorieë val, mag op CenturioNet beskikbaar wees.

Die grootste verskille tussen ons indeling en die van die ODP is as volg:

  • Die onderafdelings van die “Business” kategorie is as basis gebruik maar uitgebrei om ook kategorieë te bevat soos “gesondheid”.
  • Die ODP hanteer “inkopies” (“shopping”) as ‘n kategorie afsonderlik van besigheid terwyl ons webwerwe van kleinhandelaars insluit binne die tersaaklike “besigheids”-kategorie. Waar nodig het ons kategorieë bygevoeg om te verseker dat die kleinhandelsveld voldoende gedek word.

Let Wel

Hierdie beskrwyings is losweg vertaal uit die beskrywings wat op die ODP se gids verskaf word. SuproNet stem nie noodwendig saam met alle beskrywings nie en is van mening dat:

  • sommige beskrywings tekortkominge bevat
  • die standaard van die beskrywings te veel verskil van beskrywing tot beskrywing.

Ons vertrou dat die beskrywings mettertyd verbeter sal word en is van mening dat die nut van die gebruik van gestandardiseerde kategorieë die huidige nadele verbonde aan die beskrywings oorskadu.

Klik op die kategorienaam om na die gids met lys van besighede/organisasies te gaan.

Advertering

Hierdie kategorie is vir besighede wat spesialiseer in advertensie- en promosiedienste. (Ons sluit besighede wat Internet bemarking/promosies doen (vir hulle kliënte) hierby in.)

Hierdie kategorie is nie vir besighede wat hulle eie dienste (wil) adverteer nie.

Na bo

Bemarking

Hierdie kategorie is vir besighede wat bemarkingsdienste lewer aan ander besighede. Dit sluit konsultasie, marknavorsing en inligting oor bemarking in

Na bo

Besigheidsdienste

Hierdie kategorie is vir besighede wat spesifieke dienste verskaf aan ander besighede.

Na bo

Bestuur

Hierdie kategorie is vir webwerwe wat inligting bevat wat verband hou met die algemene veld van bestuur. Dit sluit in webwerwe met inligting wat breedweg verband hou met bestuursteorie en toepassing daarvan en wat van belang is vir bestuurders en verwante professionele persone en praktyke betrokke by een of ander aspek van bestuur (besighede, regering of akademies).

Na bo

Boeke en Publikasies

Hierdie kategorie is vir webwerwe van besighede wat boeke, tydskrifte en ander publikasies verkoop of verskaf.

Vir publikasie/uitgee van boeke, sien Uitgewery
Vir drukwerk, sien Drukwerk

Nota: Hierdie kategorie is ontleen uit ODP se “Publications”, ‘n onderafdeling van “Shopping”

Na bo

Bou, Konstruksie en Onderhoud

Hierdie kategorie bevat webwerwe met besigheidshulpbronne vir die nywerhede betrokke by ontwerp, bou en onderhoud van geboue en vir verbruikers van sodanige dienste en produkte. Ons sluit ook verskaffers aan die bou- en konstruksiebedrywe en bou- en konstruksiebesighede hierby in.

Na bo

Drukwerk

Hierdie kategorie is gemik op webwerwe wat verband hou met drukwerk. Dit sluit inligtings- sowel as besigheidswebwerwe in. Ons sluit drukkers en verskaffers aan die drukkersbedryf hierby in.

Na bo

Eiendom

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met die koop, verkoop, verhuring, ontwikkeling of studie van vaste eiendom.

Verskaffers van finansiering vir eiendomme (verbande, uitleners) se webwerwe moet nie hier geplaas word nie maar onder Finansiële Dienste.

Na bo

Elektroniese Produkte (verbruikers)

Hierdie kategorie bevat webwerwe van organisasies wat huishoudelike elektroniese toerusting soos televisiestelle (TVs), radios, hoëtroustelle, videokameras, video-opnemers en ander oudio-visuele toerusting verkoop en herstel.

Sien ook Fotografie

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Energie (insluitende Elektrisiteit, Gas, Olie en Steenkool)

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met energie, metodes van opwekking van energie, bronne, nywerheidsorganisasies, fasiliteite, tegnologieë en aanverwante dienste.

Na bo

Finansiële Dienste

Hierdie kategorie sluit banke, lening en kredietverskaffing in.

Nota: Vir versekering, sien Versekering.

Na bo

Fotografie

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met verkoop van fotografiese toerusting en dienste.

Sien ook Elektroniese Toerusting

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Gesondheid

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met gesondheidsorg en -produkte en sluit mediese dienste, tandheelkundige dienste, sielkundige dienste, farmaseutiese produkte (medisyne) en verwante produkte en dienste in. Skoonheidsdienste en produkte word ook ingesluit.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Huis en Tuin

Hierdie in ‘n baie breë kategorie wat alles insluit wat verband hou met produkte en dienste vir gebruik in die huis en tuin. Dit sluit in meubels, gereedskap en produkte vir huisverbeterings, tuingereedskap, swembadtoerusting, plante en elektriese apparaat in.

Hierdie kategorie mag moontlik in die toekoms onderverdeel word.

Sien ook spesialiskategorieë soos:

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Inligtingstegnologie (IT)(insluitende Rekenaars en Internet)

Hierdie kategorie sluit alle aspekte van inligtingstegnologie in, insluitende rekenaarhardeware, -sagteware (of programmatuur) en -dienste sowel as onderwerpe wat verband hou met die Internet.

Rekenaarhulpmiddels wat gebruik word in ander kategorieë hoort in daardie kategorie en nie onder IT nie. So byvoorbeeld behoort webwerwe oor musiek, insluitende elektroniese musiek en rekenaarhulpmiddels vir musiek en musikante in die “Kuns en Vermaak”-kategorie.

Na bo

Kantoorprodukte

Hierdie kategorie bevat webwerwe met inligting, produkte en dienste wat verband hou met kantoorprodukte. Dit sluit kantoormeubels, skyfbehoeftes, kantoordienste en toerusting in.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Kleinhandel

Hierdie kategorie is vir webwerwe van besighede wat verskaffers is aan die kleinhandelbedryf. Dit is gemik op inligting, beoordeling van verskaffers, hulpbronne vir kleinhandelaars en vervaardigers van sekere items wat deur kleinhadelaars gebruik word.

Hierdie kategorie is nie vir kleinhandelaars nie, m.a.w. dit is nie vir webwerwe van besighede wat aan die algemene publiek verkoop nie. Besigheidsgeleenthede, veelvlakbemarking en piramiede skemas sal ook nie hier toegelaat word nie.

Na bo

Klere

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met verkoop van klere en dienste met betrekking tot klere (maak, was, stryk, herstel en merk van klere).

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Kliëntediens

Hierdie kategorie bevat hulpbronwebwerwe met inligting wat verband hou met die wye veld van kliëntediens (insluitende kliëntetevredenheid, tegniese ondersteuning, ens). Dit bevat ‘n kombinasie van inligtingswebwerwe wat breedweg verband hou met die teorie van kliëntediens en die praktiese toepassing daarvan en wat van belang is vir professionele persone gemoeid met kliëntetevredenheid in alle nywerhede en beroepe. Dit bevat ook hulpbronlyste van persone (praktyke)(maatskappye, regering, akademies) wat betrokke is by een of ander aspek van kliëntediens (konsultasie, fasilitering, opleiding, ens).

Na bo

Konsultasiedienste

Besigheids/bestuurskonsultante is individue of organsiasies met kundigheid op die gebied van besigheidsprosedures, praktyke en beleid. Alle soorte organisasies gebruik konsultante en die konsultante ontleed die organisasies vanuit ‘n wye operasionele perspektief terwyl hulle ‘n verskeidenheid vaardighede toepas om ‘n spesifieke uitkoms, oplossing of resultaat te behaal.

Deur studie en ontleding los konsultante probleme op of verskaf oplossings om probleme te voorkom op die gebied van bedryf van die besigheid, infrastruktuur en prestasie.

Konsultante vervul baie rolle wat wissel van ondersteuning binne ‘n bestaande span tot tydelike leierskap op ‘n spesifieke probleemarea en ander onafhanklike aktiwiteite wat verrig word op versoek van die organisasie.

Nota: Let daarop dat “verkoopskonsultante”, oftewel bemarkers of verkoopsmense nie as verskaffers van konsultasiedienste beskou word nie.

Na bo

Kos en Verwante Produkte

Hierdie kategorie sluit webwerwe van handelaars van kos en verwante produkte of dienste (waaronder verspreiding of konsultasie) verskaf wat verband hou met kos en verwante produkte. Ons sluit kleinhandelverskaffers van kos (soos kruidenierswinkels en restourante) by hierdie kategorie in.

Nota: Die ODP sluit koskleinhandelaars uit.

Na bo

Kuns en Vermaak

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met die besigheidsaspek van die kuns- en vermaakbedrywe. Dit sluit in bestuur, besprekings, produksie, verspreiding, toerusting en bemarking. Dit het dus te doen met verskaffers aan die kuns- en vermaakbedrywe.

Ons sluit webwerwe wat fokus op “kleinhandel” van kuns en vermaak in en die kategorie sluit dus webwerwe van kunstenaars, teaters, gallerye en ander verskaffers van kuns en vermaak aan die algemene publiek in. Verskaffers aan kunsvlytwerkers en handelaars in voltooide kunsvlytprodukte word ook ingesluit (“arts and crafts”) asook webwerwe wat inligting bevat oor hierdie bedrywe.

Vir kleinhandel in musiekprodukte (soos CDs, bladmusiek en musiekinstrumente), sien Musiek.

Nota: Die ODP sluit webwerwe wat fokus op “kleinhandel” van kuns en vermaak uit.

Na bo

Landbou en Bosbou

Hierdie kategorie bevat webwerwe met inligting oor die landbou- en bosbounywerhede en webwerwe van besighede betrokke by landbou en bosbou. Dit sluit kommersiële veeteelt in.

Hierdie kategorie sluit nie webwerwe wat verband hou met troeteldiere in nie.

Na bo

Menslike Hulpbronne

Menslike hulpbronne omvat ‘n reeks onderwerpe wat almal verband hou met die “mensaspek” van die bedryf van ‘n besigheid. Menslike hulpbronne bevat twee hoofkomponente: Menslike hulpbronbestuur (bestuur van mense) en menslike hulpbronontwikkeling (leer en ontwikkeling van werknemers). Groter ondernemers het gewoonlik hulle eie menslike hulpbronnedepartement maar mag ook spesifieke dienste van spesialisfirmas inkoop. Kleiner maatskappye mag besluit om hulle hele menslike hulpbronnefunksie deur ‘n eksterne maatskappy te laat bestuur.

Hierdie kategorie bevat webwerwe van ondernemings wat spesialiseer in lewering van dienste op die gebied van menslike hulpbronne. Dit mag wees as menslike hulpbronnediensverskaffer aan ander ondernemings of as verskaffer van raad/hulpbronne/konsultasie dienste aan menslike hulpbronnedepartemente.

Na bo

Musiek

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met die besigheid/bestuursaspek van musiek, in die besonder webwerwe gemik op beroepsmense in die musiekbedryf sowel as webwerwe gemik op kleinhandel in musiek (soos handel in CDs, bladmusiek en musiekinstrumente).

Vir musiekuitvoerings en musikante, sien Kuns en Vermaak.

Nota: Die ODP sluit kleinhandel uit en fokus slegs op webwerwe wat verband hou met die besigheid/bestuursaspek van musiek.

Na bo

Mynbou en Boorwerk (insluitende Eksplorasie)

Hierdie kategorie is vir webwerwe van mynboumaatskappye, boormaatskappye en besighede wat die mynbou- en boorbedrywe bedien.

Na bo

Omgewing en Veiligheid

Hierdie kategorie is vir webwerwe wat verband hou met veiligheid en die omgewing.

Nota: Die ODP sluit slegs veiligheid by hierdie kategorie in en omgewingswebwerwe word verwys na ‘n wetenskaplike kategorie. Aangesien BesigheidCenturion tans nie kategorieë buiten besigheid bevat nie, sluit ons wel besighede en ander inligtingswebwerwe wat verband hou met die omgewing by die kategorie in.

Na bo

Reg (insluitende Advokate, Prokureurs, Wetgewing)

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met die reg en regspleging, insluitende regsfirmas, regsinligting, primêre regsmateriaal, regshulpdienste, regspublikasies, regstegnologie, kundige getuies, litigasiekonsultante en ander diensverskaffers aan die regsprofessie.

Na bo

Reis en Verblyf

Hierdie kategorie sluit alle webwerwe in wat verband hou met reis en verblyf, insluitende reisagentskappe, verskaffers van reisprodukte, toerisme-inligting en verskaffers van verblyf (hotelle, gastehuise, ens.)

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie. Die ODP se “Travel” kategorie sluit egter slegs reistoebehore in.

Na bo

Rekeningkundig
(Boekhouding)

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met die rekeningkundige professie.

Na bo

Sekerheid

Die sekerheidsbedryf bestaan uit organisasies wat hoofsaaklik betrokke is by die beskerming van mense, eiendom en inligting.

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat sekerheidsdienste, -produkte of ander professionele, wetenskaplike of tegniese dienste (wat met sekerheid verband hou) aanbied aan persone, die regering en besighede.

Na bo

Speelgoed en Speletjies

Hierdie kategorie bevat webwerwe wat verband hou met speelgoed en speletjies.

Sien ook Sport vir sporttoerusting

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Sport

Hierdie kategorie sluit alle webwerwe oor sportprodukte en dienste in. Dit sluit ook webwerwe van professionele sportorganisasies in maar nie webwerwe oor sportgebeurtenisse nie.

Sien ook Kuns en Vermaak vir webwerwe oor sportgebeurtenisse.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie. Die ODP sluit nie webwerwe van enige sportorganisasies in nie.

Na bo

Telekommunikasie

Telekommunikasie is die nywerheid betrokke by (elektroniese) kommunikasie in enige vorm, byvoorbeeld vastelyn, sateliet, telefoon en radio.

Na bo

Troeteldiere

Hierdie kategorie sluit webwerwe oor alle produkte en dienste wat verband hou met troeteldiere in, insluitende troeteldierhandelaars, kos, toebehore, versorging en veeartse wat troeteldiere behandel.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Uitgewery

Hierdie kategorie is gemik op webwerwe van uitgewers van boeke, literatuur, tydskrifte, ens.

Hierdie kategorie sluit nie individuele boeke in nie.

Na bo

Versekering

Hierdie kategorie bevat webwerwe oor verskeie soorte versekering en versekeraars.

Na bo

Vervaardiging (insluitende fabriekswese)

Hierdie kategorie is vir webwerwe wat verband hou met die vervaardiging (produksie) van finale produkte (goedere), onderdele of materiale.

Na bo

Vervoer

Hierdie kategorie bevat webwerwe van besighede en organisasies betrokke by die vervoer van mense, vrag, goedere, handelsvoorraad en produkte oor land, lug en see. Dit sluit ook in- en uitvoer, doanedienste, verpakking, berging en pakhuise in.

Na bo

Voertuie

Hierdie kategorie sluit alle webwerwe in wat verband hou met motorvoertuie, insluitende motorhandelaars, garages, brandstofverskaffers/vulstasies, paneelkloppers en ander motordienste.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor binne die ODP se “business”-kategorie nie en is ontleen uit die ODP se “shopping”-kategorie.

Na bo

Ander

Hierdie kategorie sluit webwerwe in wat glad nie inpas by enige van die spesifieke kategorieë nie en word slegs in uitsonderlike gevalle gebruik.

Nota: Hierdie kategorie kom nie voor in die ODP se klassifikasie nie.

Na bo

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

[BesigheidCenturion]

Jy
is
hierEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

[Besigheidsgids] [Gids: Beskrywing] [Gids: Inskrywing] [Georganiseerde Besigheid] [Ekonomiese Data] [Besigheids- geleenthede] [Terugvoer] [Kopiereg]

 

 

Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002, 2003, 2004, 2005. Alle regte voorbehou.

 

 

Rand - onder